Terms and Conditions

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG MUABAN12.COM 

1. CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN

MuaBan12.com (“MB12“) cung cấp một bộ sưu tập các các tài nguyên trực tuyến, bao gồm các quảng cáo đã phân loại  các dịch vụ nhắn tin khác nhau, (sau đây gọi  “Dịch vụ“) tuân theo các Điều khoản Sử dụng (“Điều khoản“) sau đây. Bằng cách sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nàobạn đồng ý tuân thủ các Điều khoảnNgoài ra, khi sử dụng các dịch vụ MB12 cụ thểbạn đồng ý tuân theo mọi nguyên tắc hiện hành cho tất cả các dịch vụ MB12 thể thay đổi theo thời gian. 

Nếu bạn phản đối bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Điều khoảnbất kỳ hướng dẫn nào hoặc bất kỳ sửa đổi nào tiếp theo hoặc trở nên không hài lòng với MB12 theo bất kỳ cách nàothì cách duy nhất của bạn  ngừng sử dụng MB12 ngay lập tứcMB12  quyền, nhưng không bắt buộcthực thi nghiêm túc Điều khoản thông qua tự lựckiểm duyệt cộng đồngđiều tra tích cực, 

2. SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG NÀY

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, thay đổi, điều chỉnh hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào. Những sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải. Bạn phải xem lại thỏa thuận này một cách thường xuyên để luôn chú ý đến bất kỳ thay đổi nào. Bạn có thể tìm thấy phiên bản mới nhất của Điều khoản tại: 

https://muaban12.com/terms-and-conditions 

3. NỘI DUNG

Bạn hiểu rằng tất cả các bài đăng, tin nhắn, văn bảntệphình ảnhảnhvideo, âm thanh hoặc các tài liệu khác (“Nội dung”) được đăng, truyền qua hoặc liên kết từ Dịch vụ trách nhiệm duy nhất của người  từ đó Nội dung  nguồn gốcCụ thể hơn, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với từng mục riêng lẻ (“Mục“) của Nội dung  bạn đăng, gửi email hoặc cung cấp thông qua Dịch vụBạn hiểu rằng MB12 không kiểm soát  không chịu trách nhiệm về Nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ  bằng cách sử dụng Dịch vụbạn  thể tiếp xúc với Nội dung xúc phạmkhiếm nhã, không chính xác, gây hiểu lầm hoặc  thể bị phản đối. Hơn nữa, trang web MB12  Nội dung  sẵn thông qua Dịch vụ  thể chứa các liên kết đến các trang web kháchoàn toàn độc lập với MB12MB12 không đại diện hoặc bảo đảm về tính chính xácđầy đủ hoặc xác thực của thông tin  trong bất kỳ trang web nào như vậyViệc bạn liên kết đến bất kỳ trang web nào khác  do bạn tự chịu rủi ro. Bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá  chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào bạn không được dựa vào Nội dung đã nói  trong mọi trường hợpMB12 sẽ không chịu trách nhiệm pháp  dưới bất kỳ hình thức nào đối với Nội dung hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào được đăng, gửi qua email hoặc cung cấp thông qua Dịch vụBạn thừa nhận rằng MB12 không sàng lọc trước hoặc phê duyệt Nội dung, nhưng MB12 sẽ  quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) theo quyết định riêng của mình để từ chốixóa hoặc di chuyển bất kỳ Nội dung nào  sẵn qua Dịch vụ, do vi phạm thư hoặc tinh thần của các Điều khoản hoặc  bất kỳ  do nào khác. 

4. NỘI DUNG, TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Trang web MB12  Nội dung  sẵn thông qua Dịch vụ  thể chứa các tính năng  chức năng  thể liên kết bạn hoặc cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nội dung của bên thứ ba hoàn toàn độc lập với MB12, bao gồm các trang web, thư mụcmáy chủmạnghệ thống, thông tin  cơ sở dữ liệuứng dụngphần mềm, chương trìnhsản phẩm hoặc dịch vụ  Internet nói chung. 

Tương tác của bạn với các tổ chức và / hoặc cá nhân được tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch vụ, bao gồm thanh toán và phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố nào khác liên quan đến các giao dịch đó, chỉ là giữa bạn và các tổ chức và / hoặc cá nhân đó . Bạn nên thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào mà bạn cảm thấy cần thiết hoặc phù hợp trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch trực tuyến hoặc ngoại tuyến nào với bất kỳ bên thứ ba nào. 

Bạn đồng ý rằng MB12 sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ giao dịch nào như vậyNếu  tranh chấp giữa những người tham gia trên trang web này hoặc giữa người dùng  bất kỳ bên thứ ba nàobạn hiểu  đồng ý rằng MB12 không  nghĩa vụ phải tham gia. Trong trường hợp bạn  tranh chấp với một hoặc nhiều người dùng khác, theo đây bạn sẽ giải phóng MB12các cán bộ, nhân viên, đại   người kế nhiệm của MB12 về quyền khỏi các khiếu nại, yêu cầu  thiệt hại (thực tế  do hậu quảthuộc mọi loại hoặc bản chấtđã biết hoặc chưa biết , bị nghi ngờ  không bị nghi ngờtiết lộ  không tiết lộphát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các tranh chấp đó  / hoặc dịch vụ của chúng tôi. 

5. THÔNG BÁO KHIẾU NẠI VỀ VI PHẠM

Nếu bạn tin rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm theo cách khác, vui lòng thông báo cho đại  của MB12 để biết thông báo về khiếu nại về bản quyền hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ khác (“Đại “), tại 

contact@muaban12.com  

Vui lòng cung cấp cho Đại lý của chúng tôi Thông báo sau: 

 1. a)Xácđịnh tài liệu trên trang web MB12  bạn cho  vi phạmvới đủ chi tiết để chúng tôi  thể định vị tài liệu đó trên trang web; 
 2. b) Tuyênbốcủa bạn rằng bạn thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; 
 3. c) Tuyênbốcủa bạn tuyên bố theo hình phạt nếu khai man rằng (1) thông tin trên trong Thông báo của bạn là chính xác và (2) rằng bạn là chủ sở hữu của quyền lợi bản quyền liên quan hoặc bạn được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu đó ; 
 4. d)Địachỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; và 
 5. e)Chữký vật lý hoặc điện tử của bạn. 

MB12 sẽ xóa (cácbài đăng vi phạm, tuân theo các thủ tục được nêu trong Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA). 

6. QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

MB12 đã thiết lập Chính sách quyền riêng tư để giải thích cho người dùng cách thông tin của họ được thu thập  sử dụngđược đặt tại địa chỉ web sau: 

https://muaban12.com/privacy-policy 

Việc bạn sử dụng trang web MB12 hoặc Dịch vụ biểu thị sự thừa nhận  đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn xác nhận  đồng ý thêm rằng MB12  thể, theo quyết định riêng của mìnhbảo quản hoặc tiết lộ Nội dung của bạncũng như thông tin của bạnchẳng hạn như địa chỉ emailđịa chỉ IP, dấu thời gian  thông tin người dùng khácnếu luật pháp hoặc trong thiện chí tin rằng việc bảo quản hoặc tiết lộ đó  cần thiết một cách hợp  để: tuân thủ quy trình pháp thực thi các Điều khoảnphản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; phản hồi các khiếu nại rằng thông tin liên hệ ( dụsố điện thoạiđịa chỉ đường phốcủa một bên thứ ba đã được đăng hoặc truyền đi  không  sự đồng ý của họ hoặc  một hình thức quấy rốibảo vệ quyềntài sản hoặc sự an toàn  nhân của MB12người sử dụng hoặc công chúng. 

7. TƯ CÁCH, ĐẠO ĐỨC

Bạn đồng ý không đăng, gửi email hoặc cung cấp Nội dung có sẵn: 

a)bấthợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, nói xấu, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc có hại cho trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào; 

b) khiêu dâmhoặcmô tả một con người thực hiện hành vi tình dục thực tế bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) quan hệ tình dục, bao gồm cả bộ phận sinh dục-sinh dục, miệng-sinh dục, hậu môn-sinh dục hoặc miệng-hậu môn, cho dù giữa những người cùng hoặc khác giới, hoặc (ii) thú tính, hoặc (iii) thủ dâm, hoặc (iv) lạm dụng bạo dâm hoặc khổ dâm, hoặc (v) triển lãm khiêu dâm bộ phận sinh dục hoặc vùng mu của bất kỳ người nào; 

c)quấyrối, hạ thấp, đe dọa hoặc thù địch đối với một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân trên cơ sở tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, chủng tộc, sắc tộc, tuổi tác hoặc khuyết tật; 

d) viphạmĐạo luật Nhà ở Công bằng bằng cách nêu rõ, trong bất kỳ thông báo hoặc quảng cáo nào về việc bán hoặc cho thuê bất kỳ ngôi nhà nào, sở thích phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, tình trạng gia đình hoặc khuyết tật (hoặc vi phạm bất kỳ tiểu bang nào hoặc luật pháp địa phương cấm phân biệt đối xử dựa trên các đặc điểm này hoặc các đặc điểm khác); 

e) viphạmluật về cơ hội việc làm bình đẳng của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, bao gồm nhưng không giới hạn, nêu rõ trong bất kỳ quảng cáo tuyển dụng nào về sở thích hoặc yêu cầu dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác hoặc khuyết tật. 

f)đốivới người sử dụng lao động sử dụng bốn nhân viên trở lên, vi phạm điều khoản chống phân biệt đối xử của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch, bao gồm việc yêu cầu quốc tịch Hoa Kỳ hoặc thường trú hợp pháp (tình trạng thẻ xanh) như một điều kiện cho việc làm, trừ khi có yêu cầu khác trong để tuân thủ luật pháp, quy định, lệnh hành pháp hoặc hợp đồng liên bang, tiểu bang hoặc chính quyền địa phương. 

g)mạodanh bất kỳ  nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở nhân viên MB12hoặc tuyên bố sai sự thật hoặc trình bày sai về mối quan hệ của bạn với một  nhân hoặc tổ chức (điều khoản này không áp dụng cho Nội dung cấu thành sự nhại lại nơi công cộng hợp pháp không lừa dối số liệu.); 

h) baogồmthông tin cá nhân hoặc thông tin nhận dạng về người khác mà không có sự đồng ý rõ ràng của người đó; 

i) sai,lừađảo, gây hiểu lầm, lừa dối, hoặc cấu thành “mồi nhử và chuyển đổi”; 

j) viphạmbất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào hoặc Nội dung mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác; 

k)cấuthành hoặc chứa “tiếp thị liên kết”, “mã giới thiệu liên kết”, “thư rác”, “thư rác”, “thư dây chuyền”, “kế hoạch kim tự tháp” hoặc quảng cáo thương mại không được yêu cầu; 

l)cấuthànhtạo điều kiệnhoặc chứa bất kỳ hình thức quảng cáochào hàng hoặc xúi giục nào nếuđược đăng trong các khu vực của trang web MB12 không được chỉ định cho các mục đích đóhoặc gửi qua email cho người dùng MB12những người không cho biết bằng văn bản rằng  thể liên hệ với họ về các dịch vụsản phẩm hoặc lợi ích thương mại khác. 

m) baogồmcác liên kết đến các dịch vụ thương mại hoặc các trang web, trừ khi được cho phép trong “dịch vụ”; 

n)quảngcáo bất kỳ dịch vụ bất hợp pháp nào hoặc bán bất kỳ mặt hàng nào mà việc bán bị cấm hoặc hạn chế bởi bất kỳ luật hiện hành nào. Danh sách một phần các mặt hàng bị cấm bán và các dịch vụ bị cấm được cung cấp tại địa chỉ web sau đây để thuận tiện cho bạn: 

https://muaban12.com/prohibited-items 

o)cóchứa vi rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào; 

p)làmgián đoạn luồng đối thoại bình thường với lượng Nội dung quá lớn (tấn công tràn ngập) đối với Dịch vụ hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sử dụng Dịch vụ của những người dùng khác; hoặc là 

q)sửdụng các địa chỉ email gây hiểu lầm hoặc tiêu đề giả mạo hoặc các số nhận dạng bị thao túng khác để che giấu nguồn gốc của Nội dung được truyền qua Dịch vụ. 

Ngoài ra, bạn đồng ý không: 

r) liênhệvới bất kỳ ai đã yêu cầu không được liên hệ, hoặc liên hệ không mong muốn với bất kỳ ai vì bất kỳ mục đích thương mại nào; 

s) “theodõi”hoặc quấy rối bất kỳ ai; 

t) thuthậpdữ liệu cá nhân về những người dùng khác cho các mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp; 

u)sửdụng các phương tiện tự động, bao gồm trình thu thập dữ liệu, rô bốttrình thu thập thông tin, công cụ khai thác dữ liệu hoặc các công cụ tương tự để tải xuống dữ liệu từ Dịch vụ – trừ khi được MB12 cho phép  ràng; 

v) đăngNộidung không liên quan hoặc không liên quan đến cục bộ, đăng nhiều lần Nội dung giống nhau hoặc tương tự hoặc áp đặt một lượng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi; 

w) đăngcùngmột mặt hàng hoặc dịch vụ trong hơn một danh mục đã phân loại hoặc ở nhiều khu vực đô thị; 

x)cốgắng truy cập trái phép vào hệ thống máy tính của MB12 hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào làm gián đoạnlàm giảm chất lượngcản trở hoạt động của hoặc làm suy giảm chức năng của Dịch vụ hoặc trang web MB12hoặc  

y)sửdụng bất kỳ hình thức thiết bị tự động hoặc chương trình máy tính nào cho phép gửi các bài đăng trên MB12  không cần tác giả nhập mỗi bài đăng theo cách thủ công (“thiết bị đăng tự động“), bao gồm nhưng không giới hạnviệc sử dụng bất kỳ thiết bị đăng tự động nào như vậy để gửi các bài đăng hàng loạt hoặc để gửi tự động các bài đăng theo định kỳtrừ khi được chấp thuận bằng văn bản của MB12hoặc  

z)sửdụng bất kỳ hình thức thiết bị tự động hoặc chương trình máy tính nào (“công cụ gắn cờ“) cho phép sử dụng “hệ thống gắn cờ” của MB12 hoặc các hệ thống kiểm duyệt cộng đồng khác  mỗi cờ được người khởi xướng cờ nhập theo cách thủ công (“tự động gắn cờ” device “), hoặc sử dụng công cụ gắn cờ để xóa các bài đăng của đối thủ cạnh tranh hoặc xóa các bài đăng  không thực sự tin rằng bài đăng bị gắn cờ vi phạm các Điều khoản này.

8. ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ

Đại  đăng”  đại dịch vụ hoặc trung gian của bên thứ ba thay mặt người khác đề nghị đăng Nội dung lên Dịch vụĐể kiểm duyệt nhu cầu đối với tài nguyên của MB12bạn không được sử dụng Đại  đăng để đăng Nội dung lên Dịch vụ  không  sự cho phép hoặc giấy phép  ràng từ MB12. Tương ứngcác Đại  Đăng không được phép đăng Nội dung thay mặt cho người kháckhiến Nội dung được đăng như vậyhoặc truy cập Dịch vụ để tạo điều kiện đăng Nội dung thay mặt cho người kháctrừ khi  sự cho phép  ràng hoặc giấy phép từ MB12. 

9. KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH SPAM

Mọi hành vi sử dụng trái phép hệ thống máy tính MB12 để gửi quảng cáo qua email không mong muốn đến địa chỉ email MB12 hoặc thông qua hệ thống máy tính MB12 đều bị nghiêm cấm theo Điều khoản này  vi phạm các Điều khoản này cũng như một số luật liên bang  tiểu bang, bao gồm nhưng không giới hạn ở Đạo luật Lạm dụng  Lừa đảo Máy tính (18 USC § 1030  tiếp theo). Những vi phạm như vậy  thể khiến người gửi  các đại  của họ phải chịu các hình phạt dân sự  hình sự. 

10. CÁC BÀI ĐĂNG ĐÃ THANH TOÁN

Chúng tôi có thể tính phí để đăng Nội dung trong một số lĩnh vực của Dịch vụ. Phí này là phí truy cập cho phép Nội dung được đăng trong một khu vực được chỉ định. Mỗi bên đăng Nội dung lên Dịch vụ chịu trách nhiệm về Nội dung đó và tuân thủ các Điều khoản. Tất cả các khoản phí đã trả sẽ không được hoàn lại trong trường hợp Nội dung bị xóa khỏi Dịch vụ do vi phạm Điều khoản. 

11. GIỚI HẠN DỊCH VỤ

Bạn thừa nhận rằng MB12  thể thiết lập các giới hạn liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm số ngày tối đa  Nội dung sẽ được Dịch vụ lưu giữsố lượng  kích thước tối đa của các bài đăng, thông báo email hoặc Nội dung khác  thể được truyền tải hoặc lưu trữ bởi Dịch vụ  tần suất bạn  thể truy cập Dịch vụBạn đồng ý rằng MB12 không  trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc xóa hoặc không lưu trữ bất kỳ Nội dung nào được Dịch vụ duy trì hoặc truyền tảiBạn thừa nhận rằng MB12  quyền bất kỳ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó hoặc không  thông báo MB12 sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ sửa đổitạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ. 

12. TRUY CẬP DỊCH VỤ

MB12 cấp cho bạn giấy phép  giới hạn thể thu hồi, không độc quyền để truy cập Dịch vụ cho mục đích sử dụng  nhân của riêng bạnGiấy phép này không bao gồm: (a) quyền truy cập vào Dịch vụ của các Đại  Đăng; hoặc (b) mọi hoạt động thu thậptổng hợp, sao chép, sao chéphiển thị hoặc sử dụng phái sinh của Dịch vụ cũng như bất kỳ việc sử dụng khai thác dữ liệu, rô bốttrình thu thập dữ liệu hoặc các công cụ thu thập  trích xuất dữ liệu tương tự cho bất kỳ mục đích nào trừ khi được MB12 cho phép  ràngMột ngoại lệ giới hạn đối với (b) được cung cấp cho các công cụ tìm kiếm trên internet  các kho lưu trữ công cộng phi thương mại sử dụng các công cụ đó để thu thập thông tin cho mục đích duy nhất  hiển thị các siêu liên kết đến Dịch vụmiễn  chúng đều làm như vậy từ một địa chỉ IP ổn định hoặc phạm vi Địa chỉ IP sử dụng tác nhân dễ nhận dạng  tuân thủ tệp robots.txt của chúng tôi. 

MB12 cung cấp các phần khác nhau của Dịch vụ ở định dạng RSS để người dùng  thể nhúng các nguồn cấp dữ liệu riêng lẻ vào một trang web hoặc xem các bài đăng thông qua trình tổng hợp tin tức phần mềm của bên thứ ba. MB12 cho phép bạn hiển thịtrích dẫn  liên kết đến nguồn cấp dữ liệu RSS trên trang web của bạnmiễn  (a) mỗi tiêu đề được liên kết chính xác trở lại bài đăng gốc trên Dịch vụ  chuyển hướng người dùng đến bài đăng khi người dùng nhấp vào  , (b) bạn cung cấp, bên cạnh nguồn cấp dữ liệu RSS, ghi nhận tác giả thích hợp cho ‘ClassifiedAds.com’ làm nguồn, (c) việc sử dụng hoặc hiển thị của bạn không cho thấy rằng MB12 quảng  hoặc xác nhận bất kỳ nguyên nhân, ý tưởng, trang web nào của bên thứ ba, sản phẩm hoặc dịch vụ  (d) việc sử dụng của bạn không làm quá tải các hệ thống của MB12. MB12 bảo lưu mọi quyền đối với nội dung của nguồn cấp RSS   thể chấm dứt mọi nguồn cấp RSS bất kỳ lúc nào. 

Việc sử dụng Dịch vụ vượt quá phạm vi quyền truy cập được cấp phép bởi MB12 sẽ chấm dứt ngay lập tức sự cho phép hoặc giấy phép nói trên. 

13. CHẤM DỨT DỊCH VỤ

Bạn đồng ý rằng MB12, theo quyết định riêng của mình quyền (nhưng không phải nghĩa vụxóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạnchặn email hoặc địa chỉ IP của bạn hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) , ngay lập tức  không cần thông báođồng thời xóa  loại bỏ bất kỳ Nội dung nào trong Dịch vụ bất kỳ  do , bao gồm nhưng không giới hạnnếu MB12 tin rằng bạn đã hành động không nhất quán với thư hoặc tinh thần của Điều khoản. Hơn nữabạn đồng ý rằng MB12 sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ. Hơn nữabạn đồng ý không cố gắng sử dụng Dịch vụ sau khi đã chấm dứtCác Phần 2, 4, 6  10-19 sẽ vẫn còn hiệu lực khi Điều khoản chấm dứt. 

14. QUYỀN SỞ HỮU

Dịch vụ được bảo vệ ở mức tối đa được luật bản quyền  các hiệp ước quốc tế cho phépNội dung hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ được bảo vệ bản quyền như một tác phẩm tập thể  / hoặc biên soạn, tuân theo luật bản quyền  các công ước quốc tếBất kỳ sự sao chépsửa đổitạo ra các tác phẩm phái sinh từ hoặc phân phối lại trang web hoặc tác phẩm tập thể  / hoặc sao chép hoặc sao chép các trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web hoặc bất kỳ vị trí nào khác để tái sản xuất hoặc phân phối lại  không  sự đồng ý  ràng bằng văn bản của MB12Bạn cũng đồng ý không sao chép, nhân bản hoặc sao chép Nội dung từ Dịch vụ  không  sự đồng ý  ràng bằng văn bản của MB12  đồng ý tuân theo bất kỳ  tất cả các thông báo bản quyền được hiển thị trên Dịch vụBạn không được dịch ngược hoặc tháo rờithiết kế ngược hoặc cố gắng khám phá bất kỳ  nguồn nào  trong Dịch vụ. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, bạn đồng ý không sao chép, nhân bản, sao chépbánbán lại hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mạibất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ. 

Mặc  MB12 không yêu cầu quyền sở hữu nội dung  người dùng đăng tảibằng cách đăng Nội dung lên bất kỳ khu vực công cộng nào của Dịch vụbạn sẽ tự động cấp  bạn tuyên bố  đảm bảo rằng bạn  quyền cấp cho MB12  không thể hủy ngang, vĩnh viễn, không Giấy phép độc quyềnđược trả tiền đầy đủ, trên toàn thế giới để sử dụng, sao chépbiểu diễnhiển thị  phân phối Nội dung nói trên  để chuẩn bị các tác phẩm phái sinh của hoặc kết hợp vào các tác phẩm khácNội dung nói trên, đồng thời cấp  cho phép các giấy phép phụ (thông qua nhiều cấpcủa những điều đã nói ở trên . Hơn nữabằng cách đăng Nội dung lên bất kỳ khu vực công cộng nào của Dịch vụbạn tự động cấp cho MB12 tất cả các quyền cần thiết để ngăn cấm bất kỳ bên nào thu thậphiển thị, sao chép, nhân bảntái sản xuất hoặc khai thác Nội dung trên Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào. 

15. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB MB12 VÀ DỊCH VỤ LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. TRANG WEB MB12 VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” HOẶC “HIỆN CÓ”, KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM RÕ RÀNG VÀ NGỤ Ý, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU ĐƯỢC LUẬT SỞ HỮU RÕ RÀNG RÕ RÀNG ĐƯỢC CHO PHÉP. ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, MB12 TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ TÍNH BẢO MẬT, TIN CẬY, THỜI HẠN, CHÍNH XÁC VÀ HIỆU SUẤT CỦA TRANG WEB MB12 VÀ DỊCH VỤ. ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, MB12 TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ HOẶC HÀNG HÓA KHÁC NHẬN QUA HOẶC QUẢNG CÁO TRÊN TRANG WEB MB12 HOẶC CÁC TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ, HOẶC TRUY CẬP QUA BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO TRÊN TRANG WEB MB12. ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, MB12 TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐỐI VỚI VIRUSES HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC KHI KẾT NỐI VỚI TRANG WEB MB12 HOẶC DỊCH VỤ. Một số khu vực pháp  không cho phép từ chối trách nhiệm của các bảo đảm ngụ ý. Trong các khu vực pháp  như vậymột số tuyên bố từ chối trách nhiệm nêu trên  thể không áp dụng cho bạn trong chừng mực  chúng liên quan đến các bảo đảm ngụ ý. 

16. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

THEO KHÔNG CÓ THÔNG TIN NÀO, MB12 CÓ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC MIỄN PHÍ (NGAY CẢ KHI MB12 ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI CỤ THỂ), GÂY RA TỪ BẤT KỲ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB MB12 HOẶC DỊCH VỤ BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO Xảy ra TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC SỰ CỐ GẮNG CỦA TRANG WEB MB12 HOẶC DỊCH VỤ, TỪ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB MB12 HOẶC DỊCH VỤ, HOẶC SỰ TÍCH HỢP, TẠM NGỪNG, SỬA ĐỔI, THAY THẾ, HOẶC CHẤM DỨT TRANG WEB MB12 HOẶC DỊCH VỤ. GIỚI HẠN NÀY CŨNG SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG VỚI CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH DO CÁC DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM KHÁC ĐƯỢC NHẬN THÔNG QUA HOẶC QUẢNG CÁO KHI KẾT NỐI VỚI TRANG WEB MB12 HOẶC DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO TRÊN TRANG WEB MB12, CŨNG NHƯ BẰNG LÝ DO BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC TƯ VẤN NÀO NHẬN ĐƯỢC THÔNG QUA HOẶC QUẢNG CÁO KHI KẾT NỐI VỚI TRANG WEB MB12 HOẶC DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO TRÊN TRANG WEB MB12. CÁC GIỚI HẠN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP. Ở một số khu vực pháp giới hạn trách nhiệm pháp  không được phép. Trong các khu vực pháp  như vậymột số giới hạn nêu trên  thể không áp dụng cho bạn. 

17. BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường  giữ MB12các cán bộ, công ty con, chi nhánhngười kế thừangười được giao nhiệm vụgiám đốccán bộđại nhà cung cấp dịch vụnhà cung cấp  nhân viên, không bị tổn hại từ bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp   chi phí tòa án do bất kỳ bên thứ ba do hoặc phát sinh từ Nội dung bạn gửi, đăng hoặc cung cấp thông qua Dịch vụviệc bạn sử dụng Dịch vụbạn vi phạm Điều khoảnbạn vi phạm bất kỳ tuyên bố  bảo đảm nào ở đây, hoặc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của khác. 

18. THÔNG TIN CHUNG

Các Điều khoản cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn  MB12  chi phối việc sử dụng Dịch vụ của bạn, thay thế mọi thỏa thuận trước đây giữa bạn  MB12. Các Điều khoản  mối quan hệ giữa bạn  MB12 sẽ được điều chỉnh bởi luật của Bang Washington  không tính đến xung đột của các điều khoản luậtBạn  MB12 đồng ý tuân theo quyền tài phán  nhân  độc quyền của các tòa án nằm trong quận KingWashingtonViệc MB12 không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Điều khoản sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đóNếu bất kỳ quy định nào trong Điều khoản bị tòa án  thẩm quyền phát hiện  không hợp lệ, tuy nhiên, các bên đồng ý rằng tòa án phải cố gắng thực hiện ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản các quy định khác của Điều khoản vẫn  hiệu lực đầy đủBạn đồng ý rằng bất kể quy chế hoặc luật nào ngược lạibất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc Điều khoản phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh khiếu nại hoặc nguyên nhân dẫn đến hành động đó hoặc bị cấm vĩnh viễn. 

19. VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN VÀ CÁC THIỆT HẠI THANH LÝ

Vui lòng báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm Điều khoản nào bằng cách gắn cờ (các) bài đăng để được xem xét hoặc liên hệ với chúng tôi . 

Việc chúng tôi không hành động đối với vi phạm của bạn hoặc của người khác không từ bỏ quyền của chúng tôi đối với các vi phạm tiếp theo hoặc tương tự. 

Bạn hiểu  đồng ý rằng các thiệt hại thường khó định lượng, nên nếu MB12 trở nên cần thiết phải theo đuổi hành động pháp  để thực thi các Điều khoản nàybạn sẽ  trách nhiệm thanh toán cho MB12 số tiền sau đây dưới dạng thiệt hại đã thanh  bạn chấp nhận  ước tính hợp  MB12 ‘bồi thường thiệt hại cho các vi phạm cụ thể của các Điều khoản này: 

 1. Nếubạn đăng một danh sách  / hoặc một thông báo (1) mạo danh bất kỳ  nhân hoặc tổ chức nào; (2) tuyên bố sai hoặc nói cách khác  xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một  nhân hoặc tổ chứchoặc (3) bao gồm thông tin  nhân hoặc thông tin nhận dạng về một người khác  không  sự đồng ý  ràng của người đóbạn đồng ý trả MB12 một nghìn đô la (1.000 đô la) cho mỗi tin nhắn như vậyĐiều khoản này không áp dụng cho Nội dung cấu thành sự nhại lại các nhân vật của công chúng một cách hợp pháp không lừa dối. 
 2. NếuMB12 thiết lập giới hạn về tần suất  bạn  thể truy cập Dịch vụ hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạnbạn đồng ý trả MB12 một trăm đô la (100 đô la) cho mỗi danh sách  / hoặc tin nhắn được đăng vượt quá giới hạn đó hoặc cho mỗi ngày  bạn truy cập MB12 vượt quá giới hạn đótùy ngày nào cao hơn. 
 3. Nếubạn gửi quảng cáo qua email không mong muốn đến địa chỉ email MB12 hoặc thông qua hệ thống máy tính MB12, bạn đồng ý trả MB12 hai mươi lăm đô la (25 đô la) cho mỗi email như vậy. 
 4. Nếubạn đăng Nội dung vi phạm Điều khoảnngoài những điều được mô tả ở trên, bạn đồng ý trả một trăm đô la Canada (100 đô la) cho mỗi Mục Nội dung được đăng. Theo quyết định riêng của mìnhMB12  thể chọn đưa ra cảnh báo trước khi đánh giá thiệt hại. 
 5. Nếubạn  Đại  đăng sử dụng Dịch vụ vi phạm Điều khoảnngoài bất kỳ thiệt hại nào được thanh  theo điều khoản (d), bạn đồng ý trả một trăm đô la MB12 (100 đô la) cho mỗi  mọi Mục bạn đăng vi phạm Điều kiệnMột Đại  Đăng cũng sẽ được coi  đại  của bên mời Đại  Đăng truy cập Dịch vụ (“Người chính“)  Người chính (bằng cách mời Đại  Đăng vi phạm Điều khoảnđồng ý trả thêm một trăm MB12 đô la (100 đô la) cho mỗi Mục được Đăng bởi Đại  đăng thay mặt cho Hiệu trưởng vi phạm Điều khoản. 
 6. Nếubạn tổng hợphiển thị, sao chép, nhân bảntái sản xuất hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích nào Nội dung (ngoại trừ Nội dung của riêng bạn) vi phạm các Điều khoản này  không  sự cho phép bằng văn bản  ràng của MB12bạn đồng ý trả MB12 ba nghìn đô la (3.000 đô la) cho mỗi ngày  bạn thực hiện hành vi đó. 
 7. Nếubạn thu thập dữ liệu  nhân về người dùng khác  mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp  / hoặc nếu bạn liên hệ không mong muốn với bất kỳ ai  bất kỳ mục đích thương mại nào vi phạm các Điều khoản này  không  sự cho phép  ràng bằng văn bản của MB12bạn đồng ý trả MB12 ba nghìn đô la (3.000 đô la) cho mỗi ngày  bạn thực hiện hành vi đó. 

Nếu không, bạn đồng ý thanh toán các thiệt hại thực tế của MB12, trong phạm vi các thiệt hại thực tế đó  thể được tính toán hợp Mặc   bất kỳ điều khoản nào khác trong các Điều khoản nàyMB12 vẫn  quyền tìm kiếm biện pháp khắc phục hiệu suất cụ thể của bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản nàyhoặc một lệnh sơ bộ hoặc vĩnh viễn đối với việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào như vậy hoặc để hỗ trợ thực hiện bất kỳ quyền lực nào được cấp trong các Điều khoản nàyhoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng. 

20. PHẢN HỒI

Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi và nhận xét của bạn về tài liệu này. 

 

Bình luận